NVRG-Relatietherapeut en Gezinstherapeut, Individueel therapeut


Inmiddels ruim 30 jaar ervaring als NVRG-relatietherapeut, gezinstherapeut en individueel systeemgericht therapeut; dit wordt ook wel systeemtherapeut genoemd.

Als therapeut binnen de Geestelijke Gezondheidszorg heb ik zeer diverse klachten en problemen samen met mijn cliënten, hun partners en hun gezinnen aangepakt. Ben bovendien werkzaam geweest als leidinggevende binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Andere professionals gecoacht en begeleid in hun uitvoerend werk met cliënten en in hun beroepsmatig functioneren.

Praktijk

In 2011 ben ik -naast mijn andere werkzaamheden- een eigen praktijk gestart. De eerste jaren in Nijmegen, en nu sinds 7 jaar in Amsterdam. Sinds 1991 ben ik geregistreerd lid van de specialistische psychotherapievereniging voor relatie- en gezinstherapeuten, de NVRG (de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapeuten; www.nvrg.nl).

Lidmaatschap NVRG

Relatietherapeuten die lid zijn van de NVRG voldoen aan strikt omschreven voorwaarden met betrekking tot hun vooropleiding, de vorming en het onderhoud van hun deskundigheid. Elke vijf jaar wordt getoetst of zij voldoen aan de kwaliteitseisen met betrekking tot bijscholing. In 2016 heb ik mij in dit kader verder geschoold in het werken vanuit de hechtingstheorieën middels het Externship in Emotionally Focused Couples Therapie (EFT) door Stichting EFT Nederland.

Voor leden van de NVRG geldt de beroepscode van psychotherapeuten.