Relatietherapie en Individuele coaching

Ieder mens is uniek, iedere relatie anders, elke hulpvraag speciaal.

Samen met u wordt uw hulpvraag in kaart gebracht en wordt u geholpen een nieuwe aanpak te vinden om de problemen die u ervaart effectief aan te pakken.

Exploratie ontstaansgeschiedenis en context van de klachten

In de relatietherapie of de individuele behandeling wordt de aandacht zorgvuldig gericht op de exploratie van de klachten. Wanneer of hoe zijn deze klachten ontstaan, hoe zien deze eruit, wanneer komen ze naar boven, wanneer verhevigen de klachten zich, en wat doet dat met u. 

Er wordt aandacht besteed aan de context waarin de klachten voorkomen, de daarbij optredende gevoelens en gedachten en de daaruit voortvloeiende gebeurtenissen. Daarnaast is er aandacht voor ervaringen uit het verleden en het -waar nodig- verwerken ervan, opdat deze geen invloed meer hebben in het heden. Het gedachtengoed van de Emotionally Focused Therapie (EFT) is een belangrijke pijler in de behandeling. Daarnaast werk ik met uitgangspunten uit de systeemtheorieën gericht op structuur van onderlinge relatieverbanden en op de effecten van gedragingen binnen een (gezins-of werk of vrienden)systeem.

Verandering van oude gevoelens en gedragspatronen

De focus zal zich gedurende het proces steeds verder verleggen naar het beter leren omgaan met uzelf, of met elkaar (en/of uw kinderen, uw familieleden, vrienden of collega's). Een geleidelijke verandering van oude gedragspatronen leidt tot een verbetering van gevoelens en gedachten. En een andere kijk op uzelf en uw omstandigheden kan leiden tot een positieve verandering in repeterende gedragspatronen.

Ook bij individuele problemen kan het behulpzaam zijn de levenspartner al direct bij de behandeling te betrekken.