Relatieproblemen en individuele klachten

Relatieproblemen

Lopen gesprekken vaak op ruzie uit en heeft u het gevoel elkaar niet meer te kunnen bereiken? Vervalt u samen steeds in gedragingen waar u eigenlijk diep ongelukkig van wordt? Lukt het u niet deze negatieve interactiepatronen te doorbreken?

Meld u aan bij een ervaren relatietherapeut NVRG om met u de relatieproblemen te ontwarren, te verwerken en op te lossen.

Samen met u worden uw relatieproblemen behoedzaam onderzocht, ontward en verwerkt, en worden er nieuwe manieren gevonden waarop u zich beter begrepen en gehoord voelt door uw partner.

Individuele klachten

Een individuele klacht ontstaat binnen een context waarvan andere mensen deel uitmaken. Daarom wordt de context van problemen en klachten binnen een systeemtherapie altijd belicht.

Ook de ontstaansgeschiedenis van de klacht wordt met u onderzocht. Er wordt  gekeken hoe deze klacht doorwerkt in het heden, en hoe naasten en anderen hierop reageren. Samen met u wordt er gewerkt aan het verwerken van de oorspronkelijke klacht en het doorbreken van hieraan gerelateerde reactiepatronen met uw omgeving.

Een systeemtherapeut kan u daar bij uitstek bij helpen. De term systeemtherapeut is een ander woord voor relatietherapeut en gezinstherapeut, en voor individueel therapeut met de brede blik op de invloed van relaties op gedrag en welbevinden in heden en verleden van zijn cliënten.

Reactiepatronen als motor voor gedragsverandering

De systeemtherapie richt zich zowel op de aangemelde problematiek als op de context waarin deze zich manifesteert. Zo worden psychische klachten of relationele problemen effectiever aangepakt. 

Aandacht die zich mede richt op omgevingsfactoren in het verleden maakt het mogelijk deze te zien, te begrijpen en vervolgens los te laten. Omgevingsfactoren in het heden kunnen met gerichte aandacht vaak ten positieve beïnvloed worden, zodat zij een steunende invloed hebben op ingezette veranderingen. 

Het resultaat van een systeemtherapie is bij tal van klachten positiever dan die van een enkel individueel gerichte behandeling, omdat u elkaar bekrachtigt in de ingezette positieve ontwikkeling. Ook in een individuele behandeling zal daarom aandacht besteed worden aan omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de aangemelde klacht.